• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/amasya.ader.94

Çocuk ebeveynlerinin yanında bir çeşit emanettir. Temiz kalbinde her çeşit ve suretten hali, saf kıymetli bir cevherdir. O, her nakşa kaabil olduğu gibi, meylettirilen her şeyi almaya da kabildir. Eğer o, hayra alıştırılır, hayır öğretilirse, hayır üzere büyür, dünya ve ahrette mes’ud olur.” (Resulullah’a Göre Aile ve Okulda Çocuk Terbiyesi- Doç. Dr. İbrahim Canan S.27)

TÜRKÇE ÖĞREN, TÜRK'ÇE BAK

                               

             

TÜRKÇE ÖĞREN, TÜRK'ÇE BAK PROJESİ

 

AMASYA AİLE SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE 2015 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR.

 

 

PROJE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ     : 01.01.2016 – 01.01.2017

 

PROJENİN AMAÇLARI                     : 

 • Türk Milletini ve özelliklerini tanıtmak
 • Türkiye’ye yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi daha iyi öğrenmelerini sağlamak,
 • Gençler arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmanın ve hoşgörünün teşvik edilmesini sağlamak,
 • Sosyal dışlanmayla mücadele edilerek sosyal uyumun güçlendirmesini sağlamak
 • Türkiye’de Türkçe öğretiminin pahalı oluşu (kendi imkânlarıyla Türkçeyi öğrenenler açısında), mesleğe yönelik Türkçe öğreniminin yetersizliği, Türkçe kurslarına bulundukları üniversite ve liselerde yeterli seviyede yer verilmemesi nedeniyle Türkçeyi öğrenebilecekleri kurslara katılımlarını sağlamak,
 • Ülkelerarası ve kültürler arası ilişkileri geliştirmek, öğrencilerin mezuniyet sonrasında ülkemiz ile her alanda kalıcı ve sürdürülebilir ilişkilere sahip olması, toplumumuz ve kültürümüzle olan manevi bağlarının güçlendirilmesini sağlamak,
 • Türk milli kültürünün dış ülkelerde tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak
 • Uluslar arası ortak düşünce birliğinin oluşmasına katkıda bulunmak,
 • Dünya kamuoyunda Türkiye’nin tanıtımını yapmak,
 • Kültürel işbirliği sağlayarak, yabancı uyruklu öğrencilerin yabancılık duygusu yaşamamalarını sağlamak ve bu gençlerde Ülkemiz adına aidiyet duygularını geliştirmek,
 • Bulundukları çevreyi tanıma, gezme ve Türkiye’ye uyum sağlama için gerekli olan ön tanıtım ve gezi organizasyonlarının yapılmasını sağlamak,
 • Üniversitede okuyan öğrencilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması ve sağlıklı bir genç nesil yetiştirilmesi sürecinde, öğrenci sorun alanlarının tespit edilmesini sağlamak,
 • Öğrencilerinin belirlenen konulardaki (akademik, psikolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, yaşam, iletişim, meslek edinme ve boş zamanı değerlendirme) sorun alanlarını ve bu sorunlarını hafifletmek ya da gidermek için ne tür yollara başvurduklarını belirlemek,
 • Gençlerin içinde bulundukları toplumun aktif ve uyumlu bir ferdi olabilmelerine katkı da bulunmak,
 • Gençleri eğiterek, birbirlerine yardım etmelerini sağlayacak sistemler kurmayı amaçlayan rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamaları yapmak,
 • Gençlerin bireysel, mesleki, sosyal-kültürel gelişimlerine ve ekonomik gereksinimlerine katkıda bulunmak,
 • Gençlere kişisel gelişim yollarını öğretmek, kendilerini geliştirmelerine fırsat sağlamak,
 • Türkiye’nin farklı bölgelerinde üniversite eğitimi gören öğrencilerin eğitim kalitesinin arttırılması, öğrenim yaşantılarına destek olmak, kişisel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Öğrencilerin mezuniyet sonrasında kendilerinden beklenilen sosyal sorumluluk bilinciyle donatılmasını sağlamak, kariyerlerine katkı sağlayacak yabancı dil öğrenimlerine katkı sağlanmak, STK'laşma, organizasyon ve örgütlenme yetilerinin kazandırılmasını sağlamak,

 

PROJENİN ÖZETİ    : 

Türkiye’ye Srilanka’dan gelerek Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan liselerde ve üniversitelerde okuyan ve ikamet eden toplam 15 Srilankalı öğrenci ve 15 Türk öğrenciyi (üniversite ve lise öğrencileri), Amasya’da ADER  (Amasya Aile Sanat ve Kültür Derneği) Derneğinde, ülkelerarası ve kültürler arası ilişkilerinin geliştirmesi, öğrencilerin mezuniyet sonrasında ülkemiz ile her alanda kalıcı ve sürdürülebilir ilişkilere sahip olmalarının sağlanması, toplumumuz ve kültürümüzle olan manevi bağlarının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamalarına katılması, eğitimler ve seminerler, bilimsel rehberlik faaliyetleri, öğrencilerinin belirlenen konulardaki (akademik, psikolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, yaşam, iletişim, meslek edinme ve boş zamanı değerlendirme) sorun alanlarını ve bu sorunlarını hafifletmek ya da gidermek için gerekli imkan ve yöntemleri öğrenmeleri için gerekli faaliyetlere katılması, Türkiye’de Türkçe kurslarına bulundukları üniversite ve liselerde yeterli seviyede yer verilmemesi nedeniyle Türkçeyi öğrenebilecekleri kurslara katılması imkanı sunulacaktır.  

 

PROJENİN FAALİYETLERİ İLE GETİRİLECEK ÇÖZÜMLER  :

          Toplumsal uyum, yalnızlık, akademik başarısızlık, umutsuzluk, kaygı vb. birçok sorun gençlik döneminde yoğun bir şekilde kendini göstermektedir. Farklı bir sosyokültürel çevrede geçirilen çocukluk döneminden sonra lise ve üniversite eğitiminin, özellikle de farklı bir ülkede gerçekleştirilmesi gençlerin kendine özgü bir sosyalleşme süreci geçirmelerine yol açmaktadır. Bireyin farklı sosyo‐kültürel bir çevreye girmesinin onda meydana getireceği olumsuz özelliklere atıfta bulunulan “kültür şoku” meydana gelmektedir.

          Bu proje ile gençlerin Türk Milletini ve özelliklerini tanımalarını sağlamak, Türkiye’ye yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi daha iyi öğrenmelerini sağlamak, Türkiye’de mesleğe yönelik Türkçe öğreniminin yetersizliği, Türkçe kurslarına bulundukları üniversite ve liselerde yeterli seviyede yer verilmemesi nedeniyle Türkçeyi öğrenebilecekleri kurslara katılımlarını sağlamak, Ülkelerarası ve kültürler arası ilişkileri geliştirmek, öğrencilerin mezuniyet sonrasında ülkemiz ile her alanda kalıcı ve sürdürülebilir ilişkilere sahip olması, toplumumuz ve kültürümüzle olan manevi bağlarının güçlendirilmesini sağlamak, gençler arasında sosyal dışlanmayla mücadele ederek sosyal uyumun güçlendirmesini sağlamak, kişisel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, gençlerin içinde bulundukları toplumun aktif ve uyumlu birer ferdi olabilmelerine katkı da bulunmak hedeflenmiştir.

        Hedeflere ulaşmak için; rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamaları, eğitimler ve seminerler, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve güvenli kullanma konuları ile ilgili kurslar, manevi ve bilimsel rehberlik faaliyetleri, öğrencilerinin belirlenen konulardaki (akademik, psikolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, yaşam, iletişim, meslek edinme ve boş zamanı değerlendirme) sorun alanlarını ve bu sorunlarını hafifletmek ya da gidermek için gerekli imkan ve yöntemleri öğrenmeleri için gerekli faaliyetlere katılım, Türkiye’de Türkçeyi öğrenebilecekleri kurslara katılım imkanı sunulacaktır. 

        Amasya ve Isparta İllerini içine alan tarihi ve kültürel amaçlı gezilerin düzenlenmesi sonucu elde ettikleri yeni vizyonlarıyla ve enerjileriyle Türk Milletini ve özelliklerini tanımalarını sağlamak, Türk milli kültürünün dış ülkelerde tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yapmaları amaçlanmıştır. Isparta iline yapılan gezi süresince Nazilli Kültür ve Eğitim Vakfı ile de faaliyetler yapılması amaçlanmıştır. Samsun ve Tokat illerine yönelik mesleki geziler yapılması amaçlanmıştır.

          Ülkelerarası ve kültürler arası ilişkileri geliştirmek, öğrencilerin Ülkemiz ile her alanda kalıcı ve sürdürülebilir ilişkilere sahip olması amacıyla, karşılıklı olarak 6 öğrencinin (3 Türk ve 3 Srilankalı) belirlenen sürelerde Srilanka ve Türkiye arasında kısa süreli ön tanıtım ve gezi organizasyonlarına katılım yapmaları imkanı sağlanacaktır.

HEDEF KİTLESİ                                                               :

14-29 yaşları arasında olan, Türkiye’ye Srilanka’dan gelerek Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan liselerde ve üniversitelerde okuyan ve ikamet eden toplam 15 Srilankalı öğrenci (üniversite ve lise öğrencileri) ve 15 Türk öğrenci (üniversite ve lise öğrencileri) olmak üzere toplamda 30 erkek öğrenci hedef kitleyi oluşturmaktadır. 


BEKLENEN SONUÇLAR                                                    :

     Proje sonunda; yabancı uyruklu öğrencilerin Ülkemizde lise ve üniversite eğitimlerine başlamaları ile birlikte alıştıkları aile ortamları içerisinden ayrılmaları, dış etkilere daha açık hale gelmeleri ve kendi özgür seçimlerini daha belirgin şekilde yapmaya başlıyor olmaları nedeniyle akademik, psikolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, yaşam, iletişim, meslek edinme ve boş zamanı değerlendirme ile ilgili birçok sorunlara yönelik çözüm yollarına kolayca ulaşabilecekler.

  Yabancı uyruklu gençler için tespit edilen hedeflere ulaşmada izlenecek stratejik adımlar belirlenmesi ile gençlerin mevcut bilgi birikimine göre çalışma modelleri sunularak hedefleri doğrultusunda üniversitede ve liselerde birlikte eğitim gördükleri Türk öğrencilerle ilgili sosyal uyum sorununu aşmaları sağlanacaktır.

  Gençlerin, gelecekte oluşturacakları yaşantılarını geliştirip zenginleştirmelerine, yaşam boyu değişen rollerine ve gelişim görevlerine uyum sağlamalarına, sahip oldukları bireysel ve çevresel kaynakları fark edip bunları aktif olarak kullanmalarına, problemleri önlemelerine ve oluşmuş problemlerine de çözüm üretebilmeleri sağlanacaktır.

      Farklı ülkelerden gelen gençler arasında karşılıklı anlayışın ve gençler arasında sosyal dışlanmayla mücadele edilerek sosyal uyumun güçlendirmesini sağlanacak, kişisel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunulacaktır.

FAALİYETLER                                                              :

1- Proje ekibinin oluşturulması ve proje ofisinin hazırlanması

2-Türkiye’ye Srilanka’dan gelerek Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan liselerde ve üniversitelerde okuyan ve ikamet eden toplam 15 Srilankalı öğrenci ve 15 Türk öğrenciYE (üniversite ve lise öğrencileri) olmak üzere toplam 30 erkek öğrencinin) davetyapılması

3- Proje kapsamında öngörülen görünürlük faaliyetlerinin yapılması

4- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamaları yapılması

5-Kişisel gelişim seminerleri verilmesi, gençleri cesaretlendirme ve girişimci yapma yönünde seminerler verilmesi.

6-Rehberlik faaliyetleri verilmesi (Bilimsel Rehberlik)

6.1.Bilimsel Rehberlik: Gençlerin her bilime ait mevcut bilgi birikimi ve psikolojik yaklaşımları analiz edilecek. Alanında uzman rehberlerin katkılarıyla gençlerin doğru hedef tespiti yapmaları sağlanacaktır. Gençler için tespit edilen hedeflere ulaşmada izlenecek stratejik adımlar belirlenecek. Belirlenen bütün farklılıkları kapsayacak şekilde gençlerin mevcut bilgi birikimine göre çalışma modelleri sunulacak.

7- Müze gezileri düzenlenmesi

8- Türkiye’de Türkçe öğretiminin pahalı oluşu (kendi imkanlarıyla Türkçeyi öğrenenler açısında), mesleğe yönelik Türkçe öğreniminin yetersizliği, Türkçe kurslarına bulundukları üniversite ve liselerde yeterli seviyede yer verilmemesi nedeniyle Türkçeyi öğrenebilecekleri eğitimler verilmesi

9-Mesleki rehberlik seminerleri verilmesi

 • Kendini tanıma
 • Meslekleri tanıma, mesleki karar verme
 • Eğitim seçeneklerini tanıma
 • Planlama ve karar verme becerilerini kazandırma

10-Amasya’ya özel el sanatları ile ilgili etkinlikler yapılarak, ortaya çıkan eserlerin sergilenmesi (Amasya semaveri yapımı vb. )

11-Amasya’da meyve hasadı zamanında belirlenen meyve bahçelerinde Srilankalı ve Türk öğrencilerin yerel halk ile birlikte meyve hasadı yapması

12-DUA BALONU (Renkli Dilek Feneri / Dilek balonu / Gökyüzü Feneri) uçurma etkinliği

13-Yabancı uyruklu öğrencilerin çeşitli akademisyen, yazar ve meslek sahiplerine yönelik ziyaretler yapmaları

14-Ülkelerinde yapmayı düşündükleri mesleklerle ilgili olarak Amasya’da ve çevre illerde bulunan işletmeleri ziyaret etmeleri

15-Samsun ve Tokat illerine yönelik mesleki geziler yapılması amaçlanmıştır.

16-Amasya ve Isparta İllerini içine alan tarihi ve kültürel amaçlı gezi faaliyetleri yapılması

Projedeki gençlerin derslerine çalışmaları sırasında; motivasyonları arttırmak, farklı Ülkerlerden gelen öğrencilerle birlikte Türk  gençleri arasında karşılıklı anlayışın güçlendirilmesini sağlamak, gençler arasında sosyal dışlanmayla mücadele ederek sosyal uyumun güçlendirmesini sağlamak, kişisel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, gençlerin içinde bulundukları toplumun aktif ve uyumlu birer ferdi olabilmelerine katkı da bulunmak amacıyla Amasya  ve Isparta illerinde bulunan tarihi ve kültürel mekânların gezilmesi için programlar hazırlanacak, seyahat için gerekli yolculuk, ikamet ve iaşe için masrafları projeden karşılanarak faaliyetin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

17-Ülkelerarası ve kültürler arası ilişkileri geliştirmek, öğrencilerin Ülkemiz ile her alanda kalıcı ve sürdürülebilir ilişkilere sahip olması amacıyla, karşılıklı olarak 6 öğrencinin (3 Türk ve 3 Srilankalı) belirlenen sürelerde Srilanka ve Türkiye arasında kısa süreli ön tanıtım ve gezi organizasyonlarına katılım yapmaları için programlar hazırlanacak, seyahat için gerekli yolculuk, ikamet ve iaşe için masrafları projeden karşılanarak faaliyetin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

18- Isparta iline yapılan gezide Nazilli Kültür ve Eğitim vakfı ile çeşitli faaliyetler yapılması amaçlanmıştır.

19-Geleneksel Okçuluk Atıcılığı Etkinliği yapılması amaçlanmıştır.


                 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret97273

Ferdi hareket etmemeli, işleri istişare ile çözmek ve devam ettirmelidir. Aynı sistemi ailemizde de uygulamak çok faydalar getirir. Öncelikle bireyler kendilerini rahatsız eden konuları dile getirme cesareti ve bunu yapacak nezih bir uslup kazanmayı öğrenir. Problemlerin veya günlük işlerin aile meclisinde istişare ile kararlaştırılması çocuklardaki aidiyet hissini beslediği gibi birlikte hareket etme sorumluluğunu da kazandırır; tek akılla düşünmektense on akılla düşünmenin çok daha verimli olduğunu anlatır; ileriki yaşlarında birlikte yaşadıkları insanlarla daha uyumlu olmalarına zemin hazırlar.